Et HRIS-system – hva er det og hvilken funksjonalitet kan det ha?

HR Panorama

Utviklingen av ny teknologi er spesielt tydelig i dagens næringsliv. Den har gjort mange av de daglige oppgavene enklere å utføre og mye mer effektive. Disse endringene går ikke uten om HR-avdelingene, som er en viktig del av enhver moderne bedrift i utvikling.

Et godt eksempel på mulighetene som ligger i ny teknologi på HR-området, er systemer som HRIS. Dette er løsninger som i stor grad forenkler og automatiserer så å si alle prosesser knyttet til HR i bedrifter. De har en rekke fordeler, først og fremst for de som jobber med HR-spørsmål i det daglige, men også for alle ansatte i en organisasjon.

Finn ut nøyaktig hva et HRIS-system er og hvordan det kan hjelpe bedriften din!

HRIS – funksjoner og applikasjoner

Vil du effektivisere bedriftens HR-funksjon? Med HRIS-systemer er det enklere enn noensinne.

HRIS (Human Resource Information System) betyr bokstavelig talt informasjonssystem for menneskelige ressurser. Denne typen programvare lagrer viktige HR-data i skyen og gjør det mulig å administrere alle aspekter av HR-arbeidet fra ett sted. Det gjør det ikke bare enklere, men automatiserer også en rekke prosesser og reduserer tiden det tar å utføre mange oppgaver.

Hva kan du bruke det til i praksis? Med HRIS-systemet kan du blant annet gjøre følgende:

 • Samling av alle medarbeider- og kandidatdata på ett sted – kun autoriserte personer har tilgang til sensitive data, og det er også mulig å eksportere data til andre verktøy;
 • Enkel dokumentoppretting – maler og automatisering gjør det enkelt å lage personlige kontrakter eller ansettelsesbevis på få minutter;
 • Praktisk håndtering av rekrutteringsprosessen – dette inkluderer løsninger som Kanban-tavler, muligheter for outsourcing samtidig som data beskyttes, og oppretting av tilpassede annonsesider;
 • Gjennomfør effektiv onboarding og offboarding – gjør de nødvendige dokumentene umiddelbart tilgjengelige og følg medarbeidernes fremgang;
 • Personaladministrasjon – HRIS-systemet gjør det blant annet mulig å delegere oppgaver, signere kontrakter, administrere arbeidstid og fravær;
 • Generer avanserte rapporter og analyser – du får tilgang til alltid oppdaterte data og nøkkelstatistikk;
 • Integrasjoner med andre verktøy – for eksempel chat eller eksterne kalendere.

De nøyaktige funksjonene avhenger selvfølgelig av det spesifikke verktøyet. Funksjonene som er oppført ovenfor, er tilgjengelige i HR Panorama.

Implementering av HRIS – fordelene

HRIS-systemet er en helhetlig programvare. Det betyr at det påvirker mange aspekter ved HR-avdelingen og dermed virksomhetens effektivitet generelt.

Her er de konkrete fordelene ved bruk!

 • Enkel og kontinuerlig tilgang til alle medarbeidernes dokumenter.
 • Automatisering av mange kjedelige oppgaver, noe som gir raskere og mer effektivt arbeid.
 • Evne til å overvåke viktige statistikker og dermed legge til rette for gode HR- og forretningsbeslutninger.
 • Raskere medarbeiderutvikling, enklere karrierestyring og økt motivasjon hos de ansatte.
 • Effektiv planlegging av HR-relaterte kostnader.
 • Økt åpenhet i organisasjonen.
 • Resultatvekst.

Fremtiden for HRIS-systemer

HRIS-systemer er i ferd med å revolusjonere HR-arbeidet over hele verden. De brukes allerede i stor utstrekning både av selskaper med egne HR-avdelinger og selskaper som outsourcer denne kompetansen. De fungerer godt i både små organisasjoner og store, internasjonale selskaper.

De automatiserer arbeidet, noe som fører til økt effektivitet. De gir også en bedre opplevelse for ansatte og kandidater, slik at man kan bygge opp et konkurransefortrinn. Alt dette gjenspeiles selvfølgelig i omsetningen.

Derfor er vi ikke i tvil om at moderne HRIS-systemer er fremtiden for HR-avdelinger. I løpet av de neste årene vil vi ikke bare se en økt interesse for slike programmer, men også en utvidelse av funksjonene og en kontinuerlig utvikling. Dette bør ikke gå din bedrift hus forbi!

Ta en titt på mulighetene i HRIS-systemet HR Panorama

HRIS-systemet HR Panorama effektiviserer alle HR-aktiviteter fra rekruttering til oppsigelse av en medarbeider. Det er en slags kommandosentral som gjør det enkelt og raskt å håndtere alle HR-prosesser i organisasjonen.

Det som gjør HRIS-systemet HR Panorama til noe helt spesielt:

 • Avanserte funksjoner for alle HR-prosesser – systemet har funksjoner som er nyttige i alle faser av HR-forholdet – fra tilbudsgivning, onboarding, lagring av informasjon og dokumentasjon, registrering av arbeidstid og fravær til offboarding;
 • Et brukervennlig grensesnitt, slik at teamet ditt ikke trenger timevis med opplæring for å ta det i bruk;
 • Fleksibilitet – systemet er i konstant utvikling og tilpasses i størst mulig grad til kundenes behov;
 • Modernitet og sikkerhet – systemet er fullt ut i tråd med gjeldende trender og regelverk og ivaretar sikkerheten for kundedata.

Høres det interessant ut? Du kan teste HRIS-systemet HR Panorama gratis i 14 dager. Se selv om det er løsningen for din bedrift!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x