Administrere bestillinger av konferanserom i HR Panorama

Når du kan bestille rom i HR-økosystemet vårt, trenger du ikke å bruke ekstra programvare. Du sparer penger, og det blir enklere å utveksle informasjon fordi alle data samles i ett verktøy.

DEDIKERT BOOKINGKALENDER

Oversiktlig bookingplan

I HR Panorama finner du en egen kalender for tildeling av ledige rom i bedriften. Alle ansatte har tilgang til den, noe som betyr at de enkelt kan sjekke om et rom er opptatt av noen andre.

For bedrifter som er lokalisert på flere steder, vil det være en stor organisatorisk fordel å dele inn rommene etter bygning. Du kan tilordne en egen kalender til hver bygning i bedriften. Hvis du ønsker det, kan du begrense muligheten til å bestille rom til ansatte i en bestemt bygning.

chrome_we6aCJB1EI
chrome_EwCSjmYCP5
AUTOMATISK OVERFØRING AV RESERVASJONER

Enkel og rask bestillingsprosess

For å foreta en bestilling, vennligst oppgi viktige detaljer om det foretrukne rommet, inkludert romnummer, dato og møtetidspunkt. Så snart du booker et rom i HR Panorama, sender systemet automatisk relevant informasjon dit den skal. For eksempel til romansvarlig, dvs. den personen som er ansvarlig for å administrere rommet.

Du kan foreta en bestilling på flere enheter. Fra bedriftsdatamaskinen din, til appen på telefonen din, til kioskene i hvert rom - hvis bedriften din har en.

SAMARBEID MED ANDRE MODULER

Integrering med bedriftsarrangementer

HR-økosystemet vårt kombinerer flere moduler som fungerer sammen. Dette gir brukerne tilgang til et komplett sett med bedriftsinformasjon, noe som gjør samarbeid og kommunikasjon enklere.

Bedriftskalenderen inneholder alle bedriftens arrangementer. Når en ansatt booker et rom til et møte som er registrert i kalenderen, legges informasjonen om rommet automatisk til hendelsen.

chrome_8cMIq9jFrk
Zrzut ekranu 2023-05-18 182858
KOMBINASJON AV TIMEPLANER

Integrering med Google og Outlook kalendere

Har du en egen kalender for rombooking i Google Workspace eller Microsoft Outlook? Koble plattformen vår til den kalenderen du ønsker. Dette sikrer at informasjonen om bookede kontorlokaler automatisk havner på riktig sted.

Du kan også erstatte Google eller Outlook kalendere med bedriftskalenderen som er tilgjengelig i HR Panorama. Det er selvsagt ikke noe i veien for at de to kalenderne kan fungere sammen.

ROMBOOKINGSKIOSKER

Mulighet for tilkobling av enheter

Bedrifter som har utstyrt lokalene sine med kiosker, kan koble dem til HR Panorama. Hvis de gjør dette, vil alle bestillinger som gjøres på vår plattform, være synlige på den aktuelle enheten. Dette fungerer også motsatt vei. En on-site via en kiosk registreres umiddelbart i HR Panorama.

I tillegg til å kunne booke, gir synkronisering med HR Panorama deg muligheten til å se romplanen på enheten din. De ansatte trenger ikke engang å logge seg inn i programvaren vår for å se om rommet er opptatt i de timene de planlegger å gjennomføre eller delta i et møte.

chrome_o7gUOcZQ9f
DETALJERT BESKRIVELSE AV UTSTYRET

Bredt sett av informasjon

I tillegg til detaljer som romnavn og nummer kan kontorledere legge inn detaljer om hvert enkelt rom som kan leies ut til et møte.

Størrelse av rommet, plassering, utstyr - dette er bare noen av elementene som, hvis de er gjennomført, vil gjøre det enklere for de ansatte å bestille rom som oppfyller kravene til kommende møter.

TILBAKEMELDINGER FRA ANSATTE

Evaluering og tilbakemelding på rom

Etter hvert møte kan de ansatte legge inn kommentarer om tilstanden til det aktuelle rommet. På denne måten kan kontorsjefene enkelt samle inn informasjon om utstyret, renholdet i rommet eller andre faktorer som påvirker komforten i rommet på daglig basis.

Tilbakemeldingene som gis etter et møte, er navngitte. Det betyr at de som har ansvaret for rommet, vet hvem de skal kontakte for å diskutere tilbakemeldingen hvis det er noe som bekymrer dem.

chrome_ZoFGcXSuUd
x