HR Panorama-økosystemet

Hva er konseptet bak HR Panorama?

Plattform HR-Panorama

Flere verktøy i ett sammenhengende system

HR Panorama effektiviserer grunnleggende HR-prosesser, automatiserer og forenkler godkjennelser med et enkelt tastetrykk. Det intuitive og brukervennlige grensesnittet forenkler kjedelige oppgaver. HR Panorama tilbyr verktøy som hjelper deg i alle faser av en ansatts liv, fra tilbud om ansettelse til vennlig og engasjerende onboarding, lagring av medarbeiderinformasjon og dokumenter, tids- og fraværsregistrering og offboarding.

Vår fremgangsmåte

Fleksibilitet

En viktig oppgave for oss er å gjøre HR Panorama til en best mulig løsning for kundene våre. Vi lytter nøye til hva de har å si, og tar hensyn til det når vi utvikler systemet.

Vennlig brukergrensesnitt

Vi er opptatt av at medarbeiderne skal ønske å bruke HR Panorama og ikke se på det som et nødvendig onde. Derfor prøver vi å forenkle og automatisere prosessene så mye som mulig der det er mulig.

Modernitet og sikkerhet

Vi holder fingeren på pulsen for å sikre at systemet vårt holder tritt med utviklingen, samtidig som vi ivaretar sikkerheten til kundenes data.

Komponenter i HR Panorama

Personaladministrasjon

Du bestemmer endringer i personalet, deltakelse i prosjekter/grupper og tildeler tilganger og roller i systemet. Du oppretter spørreundersøkelser, fordeler oppgaver og vurderer kompetanse.

Onboarding

Du skal bygge organisasjonskulturen i de nyansattes øyne. Utforme ulike implementeringsprosesser. Følge fremdriften, lære av erfaringer og identifisere problemer ved å samle inn tilbakemeldinger.

Ferie og fravær

God arbeidsflyt fremfor alt! Håndter fravær effektivt, godta forespørsler og tilordne vikarer.

Selskapets arrangementer

Hold fingeren på pulsen! Bedriftskalenderen hjelper deg med å holde styr på de mange arrangementene i organisasjonen.

Beregning av arbeidstid

Like mange utfordringer som muligheter med HR Panorama. Samle inn timelister fra kontorer, anlegg og nøkkelkort og eksporter dem til lønnsprogrammet.

Prosjektstyring

Opprett en kantløs prosjektmal, legg til spørreundersøkelser, felter for notatbeskrivelse, kontakter, retningslinjer og steder. Tildel medarbeidere og følg med på tidsbruken.

Registreringer av ansatte

Alt i digital form, med historikk over endringer i tilgangsnivåer. Medarbeidernes selvbetjening gjør dokumentasjonsflyten raskere.

Bedriftsinterne kunngjøringer

En oppslagstavle av alle slag. Bruk den etter eget ønske.

Rekruttering

Omfattende verktøy i ATS-klassen. Interaktiv kanban, datainnsamling, jobboppretting med kildesporing. Personlig tilpasset nettsted.

Organisasjonsstruktur

Grafisk visualisering av selskapets jobbdiagram med underordnede, avdelinger og lokasjoner.

Inventar

Brukes til å opprette en vare i systemet med detaljer, liste over leverandører og produsenter. Tilordning til ansatt og lokasjon, regnskap for henting og retur.

Meldinger

Sendes i systemet, via e-post eller SMS. Samlede chat og meldingsmaler sparer tid, og historikken lagres i sanntid.

Oversikter og rapporter

Hver modul har et eget dashbord med viktig og oppdatert informasjon om ansatte, dokumenter, ledige stillinger osv.

Outsourcing

Rekrutterings- eller lønnsprosesser? Eller et utfordrende prosjekt? Outsource oppgavene til et eksternt selskap, gjør systemet tilgjengelig og hold dataene oppdatert.

Integrasjoner

Vi tilpasser oss dine behov. Koble HR Panorama til meldinger og kalendere fra populære leverandører.

x