IT-selskap

USECASE #3

Problem

Et mellomstort programvareselskap driver flere prosjekter samtidig for ulike for ulike kunder i inn- og utland. Utfordringen er å tildele personer med utvalgte kvalifikasjoner til oppgaver, planlegge utskiftninger, kontrollere tilgjengeligheten av tid og bokføre tiden som brukes på et gitt prosjekt. et bestemt prosjekt.

GJENNOMFØRING

Fordeler etter implementering av Panorama HR:

  • omfattende mulighet til å lage en prosjektmal som oppfyller alle deskriptive behov
  •  mulighet til å kjøre flere prosjekter samtidig for selskaper som tilhører vår organisasjon og for flere kunder
  • definisjon av kunder i systemet (miniCRM)
  • fakturering av prosjekter i ulike valutaer
  • omfattende faktureringsinnstillinger for prosjekttid og økonomiske parametere
  • tildeling av vikarer og oppgaver til ansatte
  • opprettelse av grupper og kommunikasjon, f.eks. av spesialister på et bestemt område, men fra forskjellige prosjekter
  • verifisering av den ansattes tidsperiode på prosjektet og tilgjengelighet
  • påminnelser når budsjettet overskrides
  • detaljert regnskapsføring av arbeidstiden på et gitt prosjekt
Praca zespołowa
GJENNOMFØRING

Hvor lang tid tok implementeringen?

Kunden kunne ha skrevet programvaren selv, men stolte på vår erfaring. Vår tekniske kompetanse og kjennskap til systemene gjorde at implementeringen og migreringen av dataene
inkludert datamigrering tok 2 dager.

Velg en dato som passer deg

x