Kontroller selskapets kostnader på en enkel og oversiktlig måte

Se hvordan HR Panorama kan gjøre det enklere for din bedrift å føre utgiftene i regnskapet.

BEDRIFTSTILTAK

Full kostnadskontroll i selskapet

Kostnadspanelet i HR Panorama gjør det mulig for HR å få umiddelbar tilgang til data om kostnader på virksomhetsnivå.

Plattformen presenterer viktig nøkkelinformasjon på en transparent måte. Dette gjør det mulig for HR å vite hvem som disponerer selskapets midler, hvordan de brukes og om mottatte forespørsler er forhåndsgodkjent av ledelsen.

GODKJENNING AV UTGIFTER

Forenklet samarbeid mellom ansatte og HR

Alle ansatte kan registrere bedriftens utgifter i verktøyet vårt, laste opp kvitteringer og sende kostnadene til sine ledere for godkjenning.

Denne informasjonen går til HR-avdelingen, som legger til rette for regnskapsføring av de ansattes pengebruk. Resultatet er at alle data går der de skal.

Ansatte kan sende inn kostnader med ukentlige mellomrom. På denne måten kan faktureringen skje raskere. Ved å dele opp prosessen i mindre deler blir det lettere å holde oversikt over utgiftene som skal regnskapsføres, og det blir enklere for HR-avdelingen.

OVERVÅKING AV PROSJEKTKOSTNADER

Kobling til prosjekter og arrangementer

En av fordelene med HR-økosystemet er den sømløse utvekslingen av data mellom ulike områder i verktøyet. HR Panorama gjør det enkelt for HR-avdelingen å følge med på utgifter knyttet til enkeltprosjekter og arrangementer.

Dette gjør det mulig å føre korrekt regnskap for initiativer, forretningsreiser, firmaarrangementer og mange andre arrangementer som krever at HR-avdelingen behandler kostnader.

VALUTAOMREGNER

Øyeblikkelig veksling av valuta

Hvis bedriften din jobber med utenlandske selskaper, vil vår automatiske omregning i henhold til den siste valutakursen spare HR-avdelingen arbeid.

EKSPORTERE UTGIFTER TIL EN EXCEL-FIL

Hurtig eksport av kostnader til regneark

HR-avdelinger bruker en rekke verktøy. HR Panorama gjør det raskt og enkelt å eksportere data til et regneark. På denne måten kan du laste opp kostnadene til regnskapsprogrammet som bedriften bruker. Det gjør det enkelt og oversiktlig å bokføre utgiftene.

MOBILTILGANG

Legge til utgifter fra alle enheter

Ikke alle ansatte har tilgang til en laptop i alle situasjoner. Hvis det oppstår behov for å sende en regning for en forretningsreise eller flybillett, kan de ansatte gjøre det via mobilappen. Det er bare å ta et bilde av regningen og laste den opp i mobilappen vår.

Velg en dato som passer deg

x