Fokus på læring og utvikling av medarbeidere

Ved å bruke HR Panorama blir det enklere å støtte utdanning og utvikling, og HR får tilgang til et komplett sett med informasjon når de trenger det.

INTRODUKSJON AV ANSATTE OG MYE MER

Onboarding

Opprett et personlig onboarding-forløp for ansatte basert på maler. Legg til dokumenter som skal leses og bekreftes for å sikre at nyansatte kjenner til selskapets retningslinjer.

Du trenger ikke eksterne verktøy for å gjennomføre helse- og sikkerhetsopplæring. Med HR Panorama kan du enkelt lage tester og samle inn svar på spørsmål direkte i plattformen.

I etterkant av onboardingen kan du sende spørreskjemaer til bedriften der de ansatte evaluerer onboardingprosessen og identifiserer elementer som kan forbedres. På denne måten samler du inn relevant informasjon som du kan bruke til å gjøre de nye medarbeiderne bedre kjent med arbeidsplassen.

chrome_ZJFhzpiUD2
LEDELSESSENTER FOR PERSONALUTVIKLING

Opplæring

Vil du ha mer kontroll over hvem som får nye ferdigheter og når? Plattformen vår kan være ditt opplæringssenter.

Samle opplæringsinformasjon for alle ansatte på ett sted. Opplæringsbiblioteket gir enkel tilgang til data knyttet til profesjonelle kurs.

I tillegg til datoer og en liste over relaterte medarbeidere kan du også overvåke og registrere om opplæringen er fullført.

Takket være automatisering vil systemet minne deg på kommende kurs. Du kan legge inn engangshendelser eller gjentakende hendelser, avhengig av dine behov.

et moderne system for medarbeidersamtaler

360 medarbeidervurdering

Kvaliteten på tilbakemeldingene blir bedre desto flere som evaluerer en medarbeider. Hos HR Panorama kan du gjennomføre en 360-evaluering, det vil si at i tillegg til nærmeste leder deltar også kolleger og underordnede i evalueringen.

Alt du trenger å gjøre, er å opprette en undersøkelse der du merker de relevante medarbeiderne. Ingen av deltakerne vil se svarene til andre.

chrome_ZJFhzpiUD2
TILBAKEMELDINGER OG MEDARBEIDERTILFREDSHET

Spørreundersøkelser

Samle inn tilbakemeldinger fra teammedlemmene om et hvilket som helst tema. Opprett spørreundersøkelser i HR Panorama og mål tilfredsheten med endringer i selskapet.

Verktøyet vårt gir deg full frihet til å lage spørreskjemaer. Du kan sende dem til hele bedriften eller begrense antall deltakere etter stillingstittel eller bestemte personer.

Resultatene av undersøkelsene - både navngitte og anonyme - samles i plattformen, der du kan analysere svarene og statistikken i detalj.

Undersøkelsesmaler gjør det raskere å lage spørreskjemaer. Du kan bruke tidligere spørreskjemaer og tilpasse dem i fremtiden.

x