Kontroll over viktige aktiviteter i selskapet

HR Panorama er ikke bare et sted å lagre HR-informasjon. Plattformen overvåker tidsfrister for viktige aktiviteter og hendelser og sender brukerne påminnelser. Systemet husker viktige ting, selv om du glemmer dem. Finn ut hvordan vi hjelper bedrifter med effektiv HR-styring.

Fornyelse av kontrakter

Flere ansatte betyr også flere kontrakter. For de som har inngått tidsbegrensede kontrakter, er det viktig at kontrakten fornyes i tide.

Hvis en ansatts kontrakt nærmer seg slutten, sender HR Panorama et varsel til de overordnede med en påminnelse om å fornye kontrakten. Medarbeideren hvis kontrakt utløper, vil også motta meldingen. Du kan også autorisere andre personer til å motta meldingen, for eksempel HR-avdelingen. Listen kan konfigureres for hver enkelt medarbeider, og det tar bare et øyeblikk å gjøre de nødvendige endringene.

Frist for legeundersøkelser

En positiv periodisk helseundersøkelse er viktig for mange yrkesgrupper. Når dette skjer med noen års mellomrom, er det lett å miste oversikten over tiden, med risiko for alvorlige konsekvenser.

HR-økosystemet vårt sørger for at de relevante personene i bedriften blir varslet om kommende periodiske undersøkelser. Det er bare å legge inn datoen for siste og neste kontroll, så sender plattformen en påminnelse på forhånd.

Meldingen sendes til den aktuelle medarbeideren og til HR. Dette betyr at ingen periodisk undersøkelse kommer som en overraskelse.

Regnskap for forretningsreiser

Ansatte som reiser i jobbsammenheng, skal bokføre utgiftene de har hatt på tjenestereisen. Selve prosessen er svært enkel og kan gjøres via mobilappen vår.

Det er imidlertid like viktig å ta hensyn til riktig tidsramme. Heldigvis sender HR Panorama varsler til de som har rapportert inn oppslaget i systemet.

Automatiske varsler sparer tid for HR-avdelingen og hjelper de ansatte med å sende inn reiseregninger i tide.

Godkjenning av timekortet

Hvis medarbeiderne bruker digitale timekort i HR Panorama, vil lederen få et varsel hver gang et kort er fylt ut og sendt til godkjenning i løpet av en måned. Hvis den overordnede ikke har gjort noe etter noen dager, sender systemet et nytt varsel for å minne vedkommende på å bekrefte kortet.

Og hvis veilederen ikke godtar kortet, vil den ansatte bli informert umiddelbart.

Onboarding

HR-økosystemet støtter introduksjonen av nyansatte gjennom muligheten til å lage personlige onboarding. Det er også viktig at lederne kjenner til fremdriften i introduksjonsprosessen og bedriftens virksomhet. HR Panorama sender en melding om at nyansatte har fullført onboardingprosessen til de relevante personene i selskapet.

Ansatte som begynner på et nytt karrierestadium i selskapet, får et varsel om de neste trinnene de må gjennomføre for å fullføre onboardingprosessen. Meldinger med knapper som leder til relevante steder i plattformen gjør hele prosessen enklere og raskere.

chrome_ZJFhzpiUD2

Utfylling av bedriftsundersøkelser

Spørreundersøkelser er en populær måte å samle inn verdifull informasjon om hvordan bedriften fungerer. Dessverre er det ofte slik at de ansatte glemmer å fylle ut undersøkelsen, noe som gjør at HR må minne de ansatte på undersøkelsen via e-post eller meldingstjenester som Slack eller Microsoft Teams. Dette er en prosess som enkelt kan automatiseres med vårt verktøy.

HR Panorama løser problemet med å varsle de ansatte på to måter. Den første er å sende en melding om den opprettede undersøkelsen til bedriftens e-postadresse. Den andre er muligheten til å vise en melding som minner de ansatte om å svare på undersøkelsen hver gang de logger seg inn i systemet.

Kommende arrangementer i kalenderen

HR-økosystemet vårt har en kalenderfunksjon der du kan registrere viktige bedriftshendelser, møter og fravær.

For hvert av disse elementene kan du legge til muligheten til å sende varsler før de starter. Du vil motta en melding til bedriftens e-postadresse. Det betyr at du kan se på kalenderen din sjeldnere, samtidig som informasjon du bør være oppmerksom på, fortsatt er synlig.

chrome_8B762cchPM

Endringer i prosjekter

I HR Panorama kan du holde oversikt over fremdriften i prosjektene og de tilhørende utgiftene. For at du også skal være oppdatert på andre aspekter ved pågående initiativer, sender verktøyet deg en melding når en ny person slutter seg til et prosjekt, når statusen på oppgavene endres og når prosjektet snart er ferdig.

x