Regnskaps- og lønningskontoret

USECASE #2

Problemstilling

Et regnskapskontor som blant annet håndterer personaltjenester for sine kunder og implementering av ERP-systemer. Personalmapper og andre personaldokumenter oppbevares i permer. Verifisering av dokumenter tar mye tid for kontorpersonalet og skaper unødvendige forsinkelser i sirkulasjonsprosessen. Kontakten med kundene er ofte vanskelig. Ved å utvide programvaretilbudet med HR Panorame blir kontoret mer konkurransedyktig og kan skreddersy tilbudet til kundenes behov.

GJENNOMFØRING

Fordeler etter implementering av HR Panorama:

  • kundene laster selv opp dokumenter til systemet takket være muligheten til å gjøre moduler tilgjengelige, noe som reduserer tiden det tar før dokumentasjonen sirkulerer
  • kundene har mulighet til å se visse data, noe som reduserer antall telefon- og e-postforespørsler
  • HRPs mobilitet har gitt tilgang til data fra hvor som helst i verden
  • lagring av informasjon i digital form har eliminert risikoen for at dokumenter går tapt eller ødelegges
  • forbedret kommunikasjon med kundene
  • muligheten til å importere arbeidstidsdata fra systemet til lønnsprogrammet
  • felles plattform for kommunikasjon med motparter
  • toveis akselerasjon av mange prosesser
  • tilgjengelig historikk over dokumentasjonssirkulasjonen
Praca zespołowa
GJENNOMFØRING

Hvor lang tid tok selve implementeringen?

Etter noen presentasjoner og manuelle tester med kunden kunne vi bistå vedkommende med dataimport og samtidig gi fri tilgang til plattformen. 

Dessuten, vi kan ikke unnlate å nevne om en hyggelig overraskelse blant entreprenørene over vårt moderne systemet. Den effektiviserer arbeidet og sparer tiden betydelig. Hele prosedyren ble fullført på mindre enn fjorten dager.

Velg en dato som passer deg

x