HRIS - Informasjonssystem for menneskelige ressurser

HR Panorama er et HRIS/HRMS som effektivt støtter HR-avdelingen din eller hjelper deg med å outsource den, samtidig som du beholder full kontroll over medarbeider- og kandidatdata.

HRIS-PLATTFORMEN

Hva er HRIS (Human Resources Information System)?

HRIS står for Human Resource Information System. HRIS inneholder funksjoner som støtter HR-avdelingen i en rekke oppgaver, fra å finne og ansette medarbeidere til å administrere organisasjonen. HRIS støtter både HR-ledere og ansatte, rekrutterere, nyansatte og medarbeidere som har jobbet lenge i organisasjonen.

HR Panorama gjør det mulig for selskapet å planlegge HR-kostnader på en mer effektiv måte og fører til mer effektive HR-beslutninger.

Fordeler med å bruke et HRIS-system?

Med HRIS er det mulig å spore endringer i alt som har med medarbeiderne å gjøre: oppmøte, økninger, lønnsgrupper, stillinger, opplæring osv.

Det andre problemet er overholdelse av regelverket. Dette omfatter blant annet materiale som kan brukes til å identifisere ansatte ved uønsket oppførsel, første kontaktinformasjon ved ulykker, identifikasjonsinformasjon for skattekontoret og utløpsdatoer for obligatoriske sertifikater. En viktig årsak er også effektivitet. Å ha all denne informasjonen på ett sted bidrar ikke bare til å forbedre nøyaktigheten, men sparer også tid.

En siste fordel er muligheten til å tilby selvbetjent HR for ansatte og ledere. Dette gjør at ansatte kan håndtere sine egne saker.

Hva er HRIS-systemets viktigste funksjoner?

 • Beholde ansatte
 • Ansettelse
 • Ansettelse og oppsigelse
 • Administrasjon
 • Lønnsadministrasjon
 • Fraværshåndtering
 • Håndtering av permisjoner
 • Oppfølging og styring av personalgoder
 • Personalplanlegging
 • Rekruttering/læringsledelse
 • Prestasjonsledelse og utviklingssamtaler
 • Ansattes selvbetjening
 • Rapportering og analyser
 • Omplassering av ansatte

Hvordan støtter HRIS-funksjonene HR-avdelingen i forvaltningen av personalressurser?

HRIS-systemet gjør det enkelt å samle nødvendig informasjon om ansattes arbeidsforhold og lønn. Ved å gå inn i systemet kan HR-personalet generere informasjon om lønn, lønnstillegg, lønnstrinn, opplæring som de ansatte bør gjennomgå, ferie osv.

Med rask tilgang til slik informasjon blir det enklere å styre prosesser og følge med på om bedriften utfører sine plikter overfor de ansatte på riktig måte. Det er også enkelt å sammenligne utvalgte medarbeiderdata og generere oppsummeringer.

Rask tilgang til informasjon letter arbeidet for HR-avdelinger som kontinuerlig behandler data om de ansatte. Systemet kan også brukes i rekrutteringsprosessen, ettersom det gjør det enkelt å samle informasjon om kandidatene og sammenligne de elementene i CV-en som er viktige for den som gjennomfører prosessen.

Selv om det er HR-avdelingen som har størst nytte av HRIS-systemet, vil det også være en fordel for ledere - spesielt de som leder store team - som har behov for å samle inn informasjon om sine ansatte. HRIS-systemet gjør det betydelig enklere å organisere og samle inn data til rapporter og analyser og presentere dem på en oversiktlig måte.

Er det vanskelig å bruke HR Panorama-styringssystemet?

HRIS er enkelt å betjene, og selve systemet fungerer på en intuitiv måte slik at brukeren kan bevege seg smidig mellom funksjonene.

Nye kunder som ønsker å lære mer om systemets funksjonalitet og muligheter, tilbyr vi gjerne en gratis demonstrasjon. Dette gir deg mulighet til å bli bedre kjent med systemet, og stille spørsmål om hvordan du bruker den.

HR Panorama - HRMS, HRIS, HCM (Human Capital Management) og ERP-system

HR Panorama-systemet oppfyller kravene til HRMS-, HRIS-, HCM- og ERP-systemer og er kompatibelt med funksjonene i disse systemene. Det er utviklet for å outsource HR-funksjoner i en bedrift - uansett størrelse og profil - samtidig som det ivaretar personvernet for alle data om ansatte og kandidater.

Systemet er i full overensstemmelse med personvernregelverket - beskyttelse av personopplysninger er vår prioritet. Kundene våre kan være trygge på at ingen sensitiv informasjon kommer på avveie, og vi tilpasser systemet til nye krav dersom regelverket endres.

Velg en dato som passer deg

x