Use Case

Vi løser kundenes problemer ved å effektivisere og automatisere våre løsninger

HR Panorama
USECASE #1

Rekruttering

En av våre kunder har flere prosesser i gang samtidig. Utvelgelse av CV-er, notater fra intervjuer i notatbøker eller tekstredigeringsprogrammer og forsøk på å organisere de ulike fasene i rekrutteringsprosessen er alle svært tidkrevende oppgaver. Rekruttererne var på utkikk etter en løsning som kunne optimalisere rekrutteringsprosessen.

USECASE #2

Regnskaps- og personalkontor

Et regnskapskontor som blant annet håndterer personaltjenester for sine kunder og implementering av ERP-systemer. Personalmapper og andre personaldokumenter oppbevares i permer. Verifiseringen av dokumentene tar mye tid for kontorpersonalet og skaper unødvendige forsinkelser i sirkulasjonsprosessen. Kontakten med kundene er ofte vanskelig. Ved å utvide programvaretilbudet med HR Panorama blir kontoret mer konkurransedyktig og kan skreddersy tilbudet til kundenes behov.

payroll
softwaer
USECASE #3

IT-bedrift

Et mellomstort programvarehus driver flere prosjekter samtidig for ulike kunder i inn- og utland. Utfordringen er å allokere personer med utvalgte kvalifikasjoner til ulike oppgaver, planlegge utskiftninger, kontrollere tilgjengelighet og gjøre rede for tiden som er brukt på et prosjekt.

USECASE #4

Vikarbyrå

Bemanningsbyrået opererer i Małopolska voivodskap og har en stor personaldatabase. De viktigste prosessene som utføres i selskapet er rekruttering, arbeidstidsregnskap og personal- og lønnstjenester. Selskapet har også behov knyttet til prosjekter for kunder og talentforvaltning.

posredniak

Velg en dato som passer deg

x