Vikarbyrå

USECASE #4

Problem

Bemanningsbyrået som opererer i Polen, har en stor personaldatabase. De viktigste prosessene som utføres i selskapet er rekruttering, avregning av arbeidstid og personal- og lønnstjenester. Selskapet har også behov knyttet til prosjekter som utføres for kunder og talentforvaltning.

GJENNOMFØRING

Fordeler etter implementering av HR Panorama:

 • Én plattform for alle HR-prosesser
 • Felles kommunikasjon, elektronisk arbeidsflyt for dokumentasjon,
 • Selvbetjeningsportal for ansatte – begrenser antall henvendelser
 • Omfattende ATS-verktøy for rekrutteringsprosesser
 • Integrasjon med lønnsprogrammer
 • Detaljert beregning av arbeidstid for prosjekter
 • Transparent arbeidstidsstyring
 • 360° vurdering av medarbeidernes ferdigheter
 • Meldings- og dokumentmaler, grupperedigering av handlinger
 • Godkjenning av forespørsler og tildeling av oppgaver
 • Påminnelser når tidsfrister nærmer seg
Praca zespołowa
GJENNOMFØRING

Hvor lang tid tok implementeringen?

Som vi nevnte, hadde kunden mange ansatte, så det var migreringen av data fra arkene som tok mest tid. Takket være det intuitive grensesnittet og effektiv opplæring av de ansatte ble selve systemet implementert på fem dager.

Velg en dato som passer deg

x